დოკუმენტაცია

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ევროპა პლიუსი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ქართული რადიო

__________________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ევროპა პლიუსი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ქართული რადიო

____________________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს  2020 – ტელეკომპანია მესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ქართული რადიო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ევროპა პლუს თბილისი

______________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ქართული რადიო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ევროპა პლუს თბილისი

 

შესაბამისობის დეკლარაცია  “ტვ-სახელოსნო მაესტრო” 2018

შესაბამისობის დეკლარაცია “ქართული რადიო” 2018

შესაბამისობის დეკლარაცია 2018

27 აპრილი 2017 წერილი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს

საინფორმაციო ანგარიში: 27 აპრილი 2017

შესაბამისობის დეკლარაცია 25.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია 28.01.2016

შესაბამისობის დეკლარაცია შპს “ტელეკომპანია მაესტრო” 28.01.2016