თამარ ხიდაშელი მზადაა პროკურატურასთან თანამშრომლობისთვის

35

საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ ხიდაშელი მზადაა პროკურატურასთან თანამშრომლობისთვის.
“მთავარი შენიშვნა, რაც იყო – სპეცუბნის შექმნა, მის მიზანშეწონილობაზე იმსჯელა ორი ინსტანციის სასამართლომ ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ორივე ინსტანციამ თქვა, რომ სპეცუბნის შექმნა კანონის სრული დაცვით მოხდა. შემდეგ სპეციალური უბნის შედეგები თავიდან გადათვალა საოლქო-საარჩევნო კომისიამ. ესეც გასაჩივრდა ორი ინსტანციის სასამართლოში. აქაცსასამართლოსარანაირიდარღვევაარაღმოუჩენია. აქედანგამომდინარე, მევფიქრობ, დამატებითშესასწავლიარაფერიარარის, მაგრამრადგანპროკურატურამმიიღოესგადაწყვეტილებადამათიაზრით, აუცილებელიარაღაცშეკითხვებსკიდევპასუხიგაეცეს, ამისსაწინააღმდეგოარაფერიგვაქვს”, – განაცხადახიდაშელმა.

პროკურატურის მიერ საგარეჯოში არჩევნების გაყალბების თაობაზე საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო.