შ.პ.ს ,,მაესტროს” მესაკუთრეთა სიაში ცვლილებაა

შ.პ.ს ,,მაესტროს” მესაკუთრეთა სიაში ცვლილებაა. საჯარო რეესტრის ოფიციალურ მონაცემებში მაკა ასათიანის ნაცვლად გაჩნდა ახალი მფლობელი- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მედია ფინანს

Read more

შ.პ.ს ,,მაესტროს” მესაკუთრეთა სიაში ცვლილებაა

შ.პ.ს ,,მაესტროს” მესაკუთრეთა სიაში ცვლილებაა. საჯარო რეესტრის ოფიციალურ მონაცემებში მაკა ასათიანის ნაცვლად გაჩნდა ახალი მფლობელი- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მედია ფინანს

Read more