ეს 1971 წლის 4 იანვრის ახალი ამბებია! ჩართე რადიო „მაესტრო“ FM 94.7 და ყოველი საათის ბოლოს მოისმინე ამბები წარსულიდან „ხაზის რადიოში“

78