დღის არქივი 22 იანვარი, 2017, 10:20

1985 წლის 22 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=DamjamYmWtA&feature=youtu.be

1944 წლის 22 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=hH_rZhnusho&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა