თვის არქივი თებერვალი 2017

1967 წლის 28 თებერვლის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=qS_niHBil5A&feature=youtu.be

1939 წლის 28 თებერვლის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=NRFY5TCQ7I0&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა