1939 წლის 15 მარტის ახალი ამბები!

30

https://www.youtube.com/watch?v=Y6xNOjVFzb0&feature=youtu.be

თქვენი კომენტარი