დღის არქივი 1 მაისი, 2017, 14:34

1988 წლის 1 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=vmBqfyhwDfQ&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა