1933 წლის 4 მაისის ახალი ამბები !

46

თქვენი კომენტარი