1945 წლის 9 მაისის ახალი ამბები !

82

თქვენი კომენტარი