1964 წლის 10 მაისის ახალი ამბები !

36

თქვენი კომენტარი