ხაზის რადიო

1964 წლის 10 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=KQoAE1eKc30&feature=youtu.be

1975 წლის 9 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=iBVep7uiybY&feature=youtu.be

1945 წლის 9 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=tiw3N7A0yZo&feature=youtu.be

1933 წლის 4 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=P_fpgxmwUxU&feature=youtu.be

1960 წლის 4 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=erCJQBt-bZg&feature=youtu.be

1988 წლის 1 მაისის ახალი ამბები !

https://www.youtube.com/watch?v=vmBqfyhwDfQ&feature=youtu.be

1930 წლის 28 აპრილის ახალი ამბები.

https://www.youtube.com/watch?v=nAjO9q1SXlE&t=1s

1982 წლის 28 აპრილის ახალი ამბები.

https://www.youtube.com/watch?v=jVbl84vxozc&t=4s

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა