ტეგი: Goldman Sachs

“ოპეკის შეთანხმება ნავთობის გაზზე გავლენას ვერ იქონიებს”_ Goldman Sachs

Goldman Sachs_ში მიაჩნიათ, რომ პირველად ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ოპეკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც...

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა