ტეგი: https://www.youtube.com/watch?v=i7gcn54FpGg&feature=youtu.be

1969 წლის 20 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=i7gcn54FpGg&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა