დღის არქივი 6 მარტი, 2017, 08:25

1976 წლის 6 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=2WCCHxpX8zs&feature=youtu.be

1953 წლის 6 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=lPTJeODe1nE&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა