თვის არქივი მარტი 2017

1971 წლის 2 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=qjrt6Oi7oJo&feature=youtu.be

1930 წლის 2 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=ThkoEUYcZ5c&feature=youtu.be

1966 წლის 1 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=CfeDqmDGxmQ&feature=youtu.be

1948 წლის 1 მარტის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=crf5JemGweM&feature=youtu.be

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა