დღის არქივი 16 იანვარი, 2017, 06:46

1948 წლის 16 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=8otYTN3BEF4

1973 წლის 16 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=GLAD2kXrGT0

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა