თვის არქივი იანვარი 2017

1982 წლის 18 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=9WzOZvzAa5M&feature=youtu.be

1951 წლის 17 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=Zrmq6jgizEE&feature=youtu.be

1983 წლის 17 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=sRhgL8vHgW4&feature=youtu.be

1948 წლის 16 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=8otYTN3BEF4

1973 წლის 16 იანვრის ახალი ამბები

https://www.youtube.com/watch?v=GLAD2kXrGT0

ხაზის რადიო

ყოველდღიური ა(მ)ბები

რადიოაქტიური ზონა